Oudervereniging

Graag willen we u kennis laten maken met de oudervereniging van De Schittering. De oudervereniging is een onmisbare schakel in het basisschoolleven van de leerlingen. De oudervereniging heeft als kerntaak het ondersteunen van leuke en leerzame activiteiten tijdens het schooljaar en het organiseren van de jaarlijkse rommelmarkt.

Dit jaar helpt de oudervereniging de leerkrachten met de organisatie van:* Kinderboekenweek
* Bezoek aan molen ‘Zeldenrust’
* Sinterklaasviering
* Kerstviering
* Carnaval
* Paasviering
* Koningspelen
* Schoolreis
* Peuterfestijn
* Vossenjacht
*Daarnaast levert de oudervereniging een financiële bijdrage aan tal van nuttige en aangename zaken.

Hoe is de Oudervereniging georganiseerd?
De oudervereniging heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast wordt elke activiteit voorbereid door een commissie (bestaande uit ouders en leerkrachten). De enthousiaste ouders die binnen de oudervereniging hun steentje bijdragen, leveren de inzet en ideeën waarmee gezellige momenten kunnen worden gerealiseerd.

De meeste tijd en energie steekt de ouderraad in het organiseren van de rommelmarkt op en om het schoolplein van de school. De rommelmarkt is erg bekend in de omgeving en mensen vanuit de hele regio komen hier op af! De opbrengst van de rommelmarkt wordt altijd besteed aan een vooraf afgesproken doel, bijvoorbeeld het muziekonderwijs een boost geven of het schoolplein opknappen!

Waar doen we het van?
Voor vrijwel alle ouders of verzorgers is het belangrijk om zich betrokken te voelen bij de school van hun kind(eren) en een bijdrage te leveren aan een onvergetelijke schoolperiode. Om de activiteiten te kunnen organiseren is er natuurlijk geld nodig. De oudervereniging vraagt u jaarlijks om een bijdrage per aangemeld kind, tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Voor het schooljaar 2018-2019 is de contributie vastgesteld op € 30, — per kind, als uw kind het hele jaar op school zit of vóór 01-01-2019 op school start. De contributie is € 20,– per kind als uw kind na 01-01-2019 op school start. In dit bedrag zijn alle bijdragen voor alle aanvullende activiteiten van het hele schooljaar inbegrepen. U betaalt dus géén aparte eigen bijdrage voor het kleuterfestijn (groep 1-2), de schoolreis (groep 3-6) of het schoolkamp (groep 7-8).

Om de contributie zo laag mogelijk te houden heeft de oudervereniging ook twee andere grote bronnen van inkomsten: de opbrengst van het inzamelen van oud papier en de opbrengst van de rommelmarkt. Dankzij deze activiteiten is het mogelijk om voor de leerlingen veel activiteiten te organiseren of materialen aan te schaffen.

Uw hulp bij het ophalen van oud papier en de rommelmarkt is dan ook onmisbaar!

 

Wat kunt u als ouder nog meer doen?
Schroom niet om u op te geven om bij te dragen aan de activiteiten van de oudervereniging! Ook ú kunt deel uit maken van oudervereniging van onze school of uw hulp aanbieden bij de verschillende activiteiten.
Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met één van de leden van de oudervereniging: Vivian (voorzitter), Cynthia (secretaris) Erwin (penningmeester), Judith, Francine, Laura, Liana, Patricia, Tamara en Janine.

 

 

 

 

 

 

Actueel