Team-klassenmanagement

In dit stukje krijgt U inzicht hoe wij naast de lesstof aan bieden, ook zorgen voor een fijn, leefbaar en effectief klassenklimaat.
Regelmatig krijgen wij vragen van ouders als: “Hoe doen jullie dat toch, 30 kinderen in een klas?”
Om te zorgen dat alle kinderen groeien in het beheersen van kennis en vaardigheden, zijn er een aantal voorwaarden nodig.
U zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw kind genoeg liefde, slaap, eten en regelmaat krijgt. Dat zijn belangrijke voorwaarden om goed in je vel te zitten en goed te presteren.

Door middel van de scholingscursus ‘Team-klassenmanagement’ die wij met elkaar gevolgd hebben, ‘managen’ wij de groepen nu veel effectiever.
Wij moeten ervoor zorgen dat ook op school de voorwaarden zo optimaal mogelijk zijn, om zo het beste uit de kinderen te halen. Onze voorwaarden :

T= Team, in iedere groep staan de tafeltjes in teams. We werken op de Schittering veel samen en nemen daarbij verschillende rollen aan. Bijvoorbeeld de ‘Rustchef’, hij/zij bewaakt het geluidsvolume tijdens samenwerkopdrachten in het “thuisteam” of in een “functioneelteam”. Zo zijn er verschillende rollen en leren de kinderen steeds om zich te verplaatsen in een rol tijdens het werken. Een aantal keer per jaar wisselen de teams. Gebaseerd op niveau, het sociogram of de interesse. Wij kijken naar wat de kinderen nodig hebben, als blijkt dat een kind er baat bij heeft als het alleen werkt, krijgt hij/zij zeker die mogelijkheid. Maar om niet ‘vervreemd’ te raken zal hij/zij zeker ook moeten (leren) samenwerken,.

E=Erg gestructureerd. Het team op de Schittering besteed erg veel tijd aan voorbereiding van de lessen. De lessen verrijken wij met structuren (coöperatieve werkvormen) die de kinderen al vanaf groep 1 aangeboden krijgen. Zo groeien ze er mee op en vormt dit de rode draad door de hele school. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen leren door te doen, door het zelf te ervaren en leren ze weinig van luisteren heel de dag. Wij zorgen ervoor, ook in de hogere groepen, dat de kinderen actief zijn en veel communiceren met elkaar. Tevens structuren wij ook het werken met materialen. Materialen worden bv simultaan uitgedeeld door de ‘Teamchef’, daardoor leren kinderen te delen en samen te werken.

A=Aparte activiteiten. Naast rekenen en taal hebben we aparte activiteiten waardoor we werken aan de eigen identiteit van de kinderen en aan de sociale vaardigheden. denk aan: Teambuilding door Teambouwers in te zetten, Klasbouwers, Vieringen uit de Hoeratrommel, breinpauzes, coaching en Meervoudige intelligentie-activiteiten*. De leerkracht observeert wat de groep nodig heeft. Valt de aandacht weg, dan zet de leerkracht even een breinpauze in om nieuwe energie en zuurstof te krijgen om vervolgens weer fris aan het werk te gaan. Valt er iets voor tijdens het buitenspelen, dan kan de leerkracht een team/klasbouwer inzetten om de sfeer in de groep te verbeteren of om een vaardigheid weer even centraal te stellen.

M=Matig geluidsniveau. Door de hele school gebruiken wij het Stilte-Signaal. Een gebaar dat wij laten zien waardoor het in een mum van tijd stil wordt in een team, in de klas of zelfs met de hele school. Want als het geluidsniveau prettig is voor iedereen, dan voldoen wij aan een voorwaarde en kan iedereen goed functioneren. Wij leren ze verschillende geluidsniveaus aan om te communiceren. Een voorbeeld hiervan is de “Pinkstem” deze stem gebruik je als je even wilt overleggen met de oogmaatje of met je schoudermaatje, in de bovenbouw noemen we dit een “liniaalstem”.

Door aan deze voorwaarden te voldoen, zien wij dat de betrokkenheid en het verantwoordelijke gedrag van de kinderen erg hoog is bij ons op school. Dat is gelijk zichtbaar als U door de school loopt.
Ze zijn individueel aanspreekbaar en gezamenlijk verantwoordelijk voor het groepsresultaat.

Deze manier van werken is bij ons routine: gerichte interactie zorgt voor een veilig en voorspelbaar klimaat bij de kinderen.

Team-klassenmanagement: Samen leren, Samen organiseren~Spencer Kagan

Meervoudige intelligentie* voor meer informatie, zie tabblad Meervoudige intelligentie

Actueel