Meervoudige Intelligentie

Het werken met Team-Klassenmanagement heeft ons de motivatie gegeven om verder te kijken naar de hetgeen kinderen nodig hebben om te leren.
Op deze pagina krijgt U inzicht in wat Meervoudig Intelligent zijn is en hoe wij die kennis inzetten om de lesstof nog beter aan te laten sluiten aan de vraag van een kind.

Laat ons even een beeld schetsen

Een kind komt niet binnen met de vraag: “Juf, laat mij vandaag 6 uur zitten en luisteren naar U, want daar heb ik zin in!”  Een kind wil de buitenwereld in, wil leren en ontdekken. Een kind wil in een sloot de kikkers zien en niet vanuit een boek. Wij willen aansluiten bij deze drive van kinderen.
Wij zijn niet alleen benieuwd naar Hoe knap je bent, maar naar Hoe ben je knap?
Iedereen is knap, sommige mensen blinken uit op bijvoorbeeld een intelligentie: Voetballers, zij zijn erg beweegknap! Er zijn ook mensen die muziekknap zijn, bv mensen in een orkest.
Hoort u dan bij ons op school, op een oudergesprek, alleen maar de positieve dingen? Nee, de leerkrachten vertellen U misschien ook dat uw kind moeite heeft met rekenen. Zij zullen U dan wel adviezen geven hoe daar mee om te gaan thuis en hoe we zijn/haar sterk ontwikkelde intelligentie in kunnen zetten.
Een aantal voorbeelden:
P. is niet erg rekenknap, maar wel beeldknap. Leerkracht kan advies geven: hang de tafelsommen op in de wc, zo ziet hij ze iedere dag en zal het onthouden ervan doen versnellen.
R. is niet taalknap, maar wel beweegknap. Leerkracht kan advies geven: Ga voetballen, iedere keer dat hij een penalty wil nemen moet hij een woordje rijmen.
S. heeft moeite met spelling maar is wel samenknap. Leerkracht kan haar een spellingmaatje in de klas geven, iemand die haar kan coachen. (Ze leren elkaar coachen, dat is iets anders dan voorzeggen)
T. heeft moeite met ordenen, maar is erg natuurknap. Leerkracht vraagt of zij dennenappels wil verzamelen in het weekend en kan ’s maandags ordenen op vorm, kleur en grootte.

Er 8 intelligenties
Samenknap: Omgaan met andere kinderen, sociaal vaardig zijn, zorgen voor elkaar,  goed samenwerken
Beeldknap: Graag bezig zijn met kleuren en vormen, goed ruimtelijk inzicht, in beelden denken, zich goed oriënteren,  tekenen, schilderen en knutselen
Muziekknap: Gevoel voor ritme, zelf muziek maken, graag luisteren naar muziek
Rekenknap: Logisch nadenken, gestructureerd bezig zijn, graag rekenen,  oorzaak en gevolg zien
Natuurknap: Interesse in natuurverschijnselen, zorgen voor natuur, graag observeren, verzamelen,  omgaan met dieren
Beweegknap: Graag bewegen, leren door te doen, ontwikkelen van de motoriek, een goed lichaamsbesef hebben
Taalknap: Graag lezen en schrijven, gemakkelijk ideeen verwoorden,  beschikken over een grote woordenschat
Ikknap: Goed weten wie je bent en wat je kan, stilstaan bij jezelf,  zelfstandig kunnen werken

Op de Schittering
Bij ons op school zoeken wij vanaf de allereerste dag dat het op school is naar de talenten van een kind. Wij proberen een zo rijk mogelijke omgeving te bieden waarin het kind zich helemaal kan laten zien. De leerkrachten observeren de kinderen en maken een MI rapport eind groep 1. Het MI rapport geeft geen beoordeling. Het geeft enkel weer wat de leerkracht ziet; hoe is uw kind knap? Omdat dit beeld thuis anders kan zijn thuis, vraagt de leerkracht in groep 2 U om een eigen rapport voor uw kind in te vullen. Deze overeenkomsten en verschillen bespreken we in een rapportgesprek. Ieder jaar wordt dit rapport, samen met het ‘gewone’ rapport bekeken en besproken.
Op deze manier leren alle betrokkenen over hoe het kind het beste leert. In ons dagelijkse onderwijs proberen wij een beroep te doen op zoveel mogelijk intelligenties. Zo kunnen de kinderen zich zo breed mogelijk ontwikkelen. We stimuleren de intelligentie waar hij/zij erg goed in is (matchen) en we motiveren wanneer we een intelligentie meer willen ontwikkelen (stretchen). In de praktijk is het onmogelijk om bij iedereen te matchen en te stretchen. Daarom werken wij met periodes waarin een intelligentie centraal staat. Meestal is dit een periode van ongeveer vier weken. Daarin leren wij de kinderen de kenmerken van een intelligentie aan en gaan we samen opzoek of zij ook op deze manier leren. We gebruiken structuren die matchen en stretchen bij deze intelligentie en de kinderen werken aan projecten met MI-kaarten naar eigen keuze.

Extra op de Schittering
Beweegknappe kinderen genieten van de danslessen die onze dansdocente iedere week geeft.
Natuurknappe kinderen beleven veel plezier aan de moestuinen.
Muziekknappe kinderen beleven ieder jaar veel plezier aan de groepsvoorstellingen/musicals/danspodia.
Rekenknappe kinderen worden uitgenodigd om mee te doen met de Kangoeroewedstrijd.
Voor Taalknappe kinderen hebben we een interne eigen bibliotheek.
De Bolleboosgroepen, waarin zeer begaafde kinderen uitdaging en verrijking krijgen op hun niveau.

Trots zijn wij dat we kunnen melden dat zowel de inspectie, het team, de ouders én de leerlingen zeer positief zijn over onze manier van werken.

Actueel