Groep 4 -5

Groep 4 – 5

 

Hallo bezoeker,

Wat leuk dat je een kijkje neemt op de pagina van groep 4-5!

In groep 4-5 zitten dit schooljaar 23 kinderen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag krijgt groep 4-5 les van juf Anke en op woensdag van juf Cindy.

Zo ziet een dag van groep 4-5 er bijvoorbeeld uit;

Inloop
Alle kinderen kijken op het inlooprooster welk taakje zij moeten doen. Dit taakje is iedere dag anders;

in een tweetal tafeltjes oefenen, op een chromebook oefenen met spelling, lezen met een groep 8-leerling.. Vanalles!

Rekenen

Iedere dag een nieuwe rekenles uit de methode Wizwijs. In groep 4 leren we vooral het optellen en aftrekken tot 100, de tafeltjes en maken we kennis met meten en maten. In groep 5 leren we al rekenen tot 1000, vooral grote keer- en deelsommen zijn een uitdaging!

Taal

Drie keer per week hebben we taalles van de methode Staal. Deze lessen hebben we met de hele groep samen. De juf zorgt er voor dat de les zowel voor de kinderen van groep 4 als voor de kinderen van groep 5 leuk is. We werken ongeveer vier weken aan een thema. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met het thema ‘Ziekenhuis’.

Pauze

We gaan altijd buitenspelen en eten dan ons tussendoortje, lekker fruit! Soms gaan we samen naar buiten met de bovenbouw, soms met de middenbouw. Zo krijgen we de kans om met alle kinderen samen te spelen!

Spelling

We werken op de Schittering met Staal spelling. Alle spellingcategorieën hebben een naam, regel, plaatje en filmpje. Alle kinderen leren anders en zo kan iedereen de regels leren, onthouden en toepassen! We moeten ook wel eens rappen bij spelling! Dan doen we de au-rap of ei-rap. Zo kunnen we onthouden of we woorden met een au of ou schrijven!

Leesparade

We lezen op school op veel verschillende manieren. Op maandag en dinsdag sluiten we de ochtend af met leesparade. Op maandag leest groep 4 met de juf en mag groep 5 lezen onder begeleiding van leerlingen van groep 7-8. Op dinsdag leest groep 5 met de juf en mag groep 4 lezen onder begeleiding van groep 6.

Stillezen en leespromotie

In de middag starten we altijd met een kwartiertje stillezen, iedereen in de school (ook de juffen en meesters!) mogen dan in een boek naar keuze lezen, het is dan muisje stil in de school!

Schrijven

Op maandag gaan we na het stillezen schrijven. We schrijven twee keer per week in ons schrijfschrift. Groep 4 leert alle hoofdletters schrijven, best moeilijk soms!
Daarna gaan we aan de slag met Jeelo. Sinds het schooljaar 2017-2018 werken we van groep 3 t/m 8 met Jeelo. We werken ongeveer 6 weken aan een thema. Bijvoorbeeld ‘Maak een product’, ‘Zorgen voor de natuur’ of ‘Veilig in het verkeer’. De juf zet voor iedereen lessen klaar in MijnJeelo. Voor sommige kinderen staan er extra lessen bij en groep 5 moet ook topografie leren.

Er komen heel veel vakken aan bod bij Jeelo; aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, verkeer, maatschappelijke vorming en we leren ‘leren’, presenteren en samenwerken.

Groep 4-5 gaat twee keer per week gymmen in de Zonzeel, een keer per week een spelles en een materialenles. Op donderdag krijgen we dansles van juf Tamara en op dinsdag muziekles van juf Jolanda..

Liefs, groep 4-5 en de juffies

 

 Het Jeelo project ‘Omgaan met de natuur’ .

Op maandag 14 mei hebben we het Jeelo project ‘Omgaan met de natuur’ geopend met een buitenlesdag.

De groepen 3 t/m 8 hebben drie lessen in en over de natuur gehad en tussendoor een natuurfilm gekeken.

Bij het ‘veld voor verder’ werd door Cedric en Gerdie verteld over de bodem. De bodem is eigenlijk het huis van een heleboel diertjes en planten. We hebben verschillende soorten bodem bekeken en allerlei materialen verzameld die we in en op die bodem vonden.

Jan vertelde over de bijen, hommels en wespen en hun huisjes, manier van voortplanten en het belang van bijen voor de natuur en de mens. Zonder bijen zou er bijna niets meer te vinden zijn in de groente en fruit kraam!

 

Melang nam ons mee naar een poeltje, na een korte les over water mochten de kinderen lekker op onderzoek uit met een schepnetje, emmertje en zoekkaart. Allerlei diertjes werden gevangen en geobserveerd. Kikkervisjes, kikkers, waterschorpioenen…

 

Een leerzame dag om dit project mee te starten, en dat ook nog eens vergezeld van een heerlijke zonnetje.

Een mooie samenwerking tussen de school en haar gemeenschap, dank je wel Kiemkracht voor jullie hulp en inzet!!