Groep 4 -5

 

Groep 4 – 5

Welkom! Wat leuk dat je een kijkje neemt op de pagina van groep 4-5!

In groep 4-5 zitten dit schooljaar 29 kinderen. Op maandag, dinsdag en vrijdag krijgt groep 4-5 les van juf Anke, op woensdag en donderdag van juf Cindy. Soms zal juf Cindy er op dinsdag zijn in verband met studieverlof van juf Anke.

Zo ziet een dag van groep 4-5 er bijvoorbeeld uit:

Inloop

Alle kinderen kijken op het inlooprooster welk taakje zij moeten doen. Dit taakje is iedere dag anders, bijvoorbeeld in een tweetal tafeltjes of woorden oefenen, op een Chromebook oefenen met spelling en rekenen, lezen met een groep 8-leerling… Van alles dus!

Rekenen

Iedere dag behandelen we een nieuwe rekenles uit de methode WizWijs. In groep 4 leren we vooral optellen en aftrekken tot 100 en de tafeltjes. Ook maken we kennis met meten en maten. In groep 5 leren we al rekenen tot 1000! Vooral grote keer- en deelsommen en geldsommen zijn een uitdaging…

Spelling

Bij spelling en taal werken we op de Schittering met de methode Staal. Alle spellingcategorieën hebben een naam, regel, plaatje en filmpje. Alle kinderen leren anders en op deze manier kan iedereen de regels leren, onthouden en toepassen. We mogen ook wel eens rappen bij spelling! Dan doen we de au-rap of ei-rap. Zo kunnen we onthouden of we woorden met een au of ou en een ei of ij schrijven. De raps zijn te vinden op YouTube!

Taal

Drie keer per week hebben we taalles. Deze lessen doen we met de hele groep samen. De juf zorgt ervoor dat de les zowel voor de kinderen van groep 4 als voor de kinderen van groep 5 leuk en leerzaam is. De methode Staal werkt met thema’s (we zijn bijvoorbeeld bezig met het thema ‘Slapen’), we werken ongeveer vier weken aan een thema. Binnen een thema leren we op verschillende manieren nieuwe woorden, voeren we denkgesprekken en doen we ter afsluiting een presentatie- of schrijfopdracht.

Pauze

Tussen het harde werken door gaan we heerlijk buiten spelen en eten dan ons tussendoortje, lekker fruit! Soms gaan we samen naar buiten met de bovenbouw, soms met groep 3. Zo krijgen we de kans om met alle kinderen samen te spelen!

Leesparade

We lezen op school op veel verschillende manieren. Op maandag en dinsdag sluiten we de ochtend af met Leesparade. Op maandag leest groep 4 met de juf en mag groep 5 lezen onder begeleiding van leerlingen van groep 7-8. Op dinsdag leest groep 5 met de juf en mag groep 4 lezen onder begeleiding van groep 6.

Stillezen en leespromotie

In de middag starten we altijd met een kwartiertje stillezen, iedereen in de school (ook de juffen en meesters!) mogen dan in een boek naar keuze lezen, het is dan muisje stil in de school!

Schrijven

Sinds dit schooljaar werken we met een nieuwe schrijfmethode, Novoskript. Het bijzondere aan Novoskript is de combinatie van motoriek en schrijven, wat zorgt voor een betere coördinatie van schrijfbewegingen maar ook positief is voor de grove bewegingen. Twee keer per week oefenen we met schrijven (momenteel de zogenaamde ‘stoplichtletters’) en drie keer per week oefenen we aan motoriek.

Jeelo

Sinds het schooljaar 2017-2018 werken we van groep 3 t/m 8 met Jeelo (je eigen leeromgeving), een integrale aanpak van de wereldoriëntatie vakken (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, maatschappelijke vorming, techniek en verkeer) en creatieve vakken. We hebben hiermee een mooie manier van werken gevonden die nauw aansluit bij onze visie en kernwaarden.

Elk project van Jeelo berust op 3 pijlers:
•  Samen leven (betrokkenheid bij elkaar en de omgeving)
•  Samen werken (is samen leren)
•  Zelfstandig leren (individueel leren leren)

Alle groepen werken ongeveer 6 weken aan hetzelfde project. Zo zijn we in september gestart met het project ‘Zorgen voor jezelf en anderen’ en volgen later dit schooljaar ‘Omgaan met geld’, ‘Leren van personen van vroeger’, ‘Veilig helpen’ en ‘Beleven van onze planeet’.

Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag werken we in circuit. Op het planbord zien we wat we moeten doen, als dat taakje klaar is mogen we ons kaartje bij een volgend taakje hangen. In de Jeelo-hoeken werken we zelfstandig aan Jeelo-lessen op Chromebooks (de juf zet deze klaar in MijnJeelo) en praktische opdrachten (bijvoorbeeld gel maken, handen wassen, tanden poetsen, parfum maken).

Daarnaast hebben we een creatieve hoek, een motoriekhoek (oefeningen die horen bij de schrijfmethode NovoSkript), een lego/domino/Knex-hoek en een weektaak-hoek. Soms doen we een les klassikaal of presenteren we aan elkaar wat we geleerd/gemaakt hebben. Daarnaast komt er regelmatig een ‘expert’ op school of gaan wij ergens op bezoek, bijvoorbeeld de tandarts komt in de klas of wij gaan naar het bos om te leren over dieren in de grond.

Beweging en muziek

Groep 4-5 gaat twee keer per week gymmen in de Zonzeel, op maandag een materialenles (zo oefenen we bijvoorbeeld met touwzwaaien, hoogspringen, hurksprong, klimmen en glijden) en op vrijdag een spelles. Op donderdag krijgen we dansles van juf Tamara en op vrijdag muziekles van juf Jolanda.

Een volle, maar afwisselende en leerzame week dus! Op Klasbord kun je ons volgen, daar vertellen we regelmatig waar we mee bezig zijn (mét foto’s!).

Liefs, groep 4-5 en de juffies