Groep 5-6

 

Welkom op de site van groep 6-7,

Wij zijn een vrolijke, enthousiaste en gezellige combinatieklas van 28 kinderen. We hebben twee juffen voor de klas die beide parttime werken.

Op maandag, dinsdag en vrijdag staat juf Hanneke voor de klas en op woensdag en donderdag juf Tineke.

Naast de vakken: rekenen, taal, spelling, lezen en schrijven hebben we ook Jeelo. We werken thematisch, met thema’s die ongeveer 6 weken duren. Dit is ter vervanging van de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer, maatschappelijke vorming en biologie. Al deze vakken komen aan bod in Jeelo. Topografie zit vanaf groep 5 ook in Jeelo.

Daarnaast gymmen we op maandag en vrijdag 45 minuten per les in de Zonzeel, onze gymzaal. En we krijgen dansles van juf Tamara op donderdag.

De muzieklessen worden gegeven door juf Jolanda op de vrijdag middagen.